Aktualności

 
 
 2012-11-25
Rozwój lokalny skoordynuje MRR
   

W nowej perspektywie budżetowej rozwój lokalny będzie wspierany z kilku funduszy, a połączone środki sfinansują działanie „Rozwój kierowany przez lokalną społeczność”. Jego koordynacją zajmie się Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 2012-11-17
Kolejne seminaria w ramach projektu „Miejscowości tematyczne w Małopolsce”
   

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wraz z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ESWIP oraz Małopolską Siecią LGD zapraszają do udziału w ostatnich w tym roku seminariach upowszechniających, realizowanych w ramach projektu:


„Miejscowości tematyczne w Małopolsce”.


Uczestnicząc w seminarium będą Państwo mogli zapoznać się z ideą miejscowości tematycznej, zasadami tworzenia i korzyściami płynącymi z budowania miejscowości tematycznych.

 2012-11-16
Konkurs dla LGD
   

Fundacja BIS wraz z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ESWIP oraz Małopolską Siecią LGD zapraszają do udziału w konkursie, realizowanym w ramach projektu: „Miejscowości tematyczne w Małopolsce” Do udziału zapraszamy wszystkie Lokalne Grupy Działania z Małopolski, które chcą stworzyć miejscowości tematyczne na swoim terenie. Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z Regulaminem konkursu i załącznikami i przesłać dokumenty aplikacyjne do dnia 7 grudnia br. na adres Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18 Ip, 30-503 Kraków.

 2012-10-17
Seminaria Miejscowości tematyczne w Małopolsce
   

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wraz z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ESWIP oraz Małopolską Siecią LGD zaprasza do udziału w seminarium upowszechniającym, realizowanym w ramach projektu:


Miejscowości tematyczne w Małopolsce.

Seminarium służy upowszechnieniu Modelu Miejscowości Tematycznej oraz promocji projektu, w tym konkursu dla LGD. Uczestnicy seminarium będą mogli zapoznać się z ideą miejscowości tematycznej i procesem tworzenia miejscowości oraz poznać praktyczne aspekty funkcjonowania miejscowości tematycznych. Podczas seminarium zaprezentowany zostanie również projekt \"Miejscowości tematyczne w Małopolsce\", w tym zasady uczestnictwa.
 2012-10-05
Projekt „Miejscowości tematyczne w Małopolsce”
   

Projekt „Miejscowości tematyczne w Małopolsce” jest inicjatywą partnerską realizowaną przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ESWIP oraz Małopolską Sieć LGD. Zaplanowane w projekcie działania będą prowadzone przez okres 27 miesięcy od 1 sierpnia 2012r. do 31 października 2012r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.2.2 B Projekty Innowacyjne upowszechniające priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  


Głównym celem projektu jest poprawa aktywności społecznej i zwiększenie potencjału zatrudnieniowego mieszkańców obszarów wiejskich zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez upowszechnienie i stworzenie warunków do zastosowania modelu miejscowości tematycznej.


Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.

 2012-10-04
Nowe stanowiska PS LGD oraz wyniki sondażu
   

Zechęcamy do zapoznania się z nowymi stanowiskami Polskiej Sieci LGD oraz z wynikami dot. przyszłości LEADER’a przeprowadzonego wśród małopolskich LGD (w ramach działań CDR) dostępnych w odpowiednich zakładach i pod Więcej.

 2012-10-02
Symulacje LSR oraz stanowiska organizacji
   

Jeszcze raz gorąco zapraszamy do zapoznania się z symulacjami LSR oraz ze stanowiskami organizacji zainteresowanych pozytywnym rozwojem instrumentu „Rozwój kierowany przez społeczność lokalną” (CLLD) w okresie programowania 2014-2020.

 2012-09-28
Propozycja listu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
   

Prosimy o zapoznanie się z propozycją listu Polskiej Sieci LGD do Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej.

 2012-09-28
Stanowiska Polskiej Sieci LGD
   

Zamieściliśmy na stronie ostatnie oficjalne stanowiska Polskiej Sieci LGD. Zapraszamy do zapoznania się z nimi - znajdują się w dziale Przyszłość podejścia Leader (2014+) -> Stanowiska Polskiej Sieci LGD.

 2012-08-13
Romantyczna Lanckorona
   

Karta uczestnictwa w imprezie pt. „Romantyczna Lanckorona” 18,19 sierpień 2012

 2012-06-12
Walne Zebranie 11 czerwca 2012
   

W zakładce więcej do pobrania znajduje się Protokół z Walnego Zebrania Członków Małopolskiej Sieci LGD w dniu 11 czerwca 2012 r. w biurze LGD „ Gościniec 4 Żywiołów”, Lanckorona 587.

 
Symulacje Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

 

Zapraszamy do zapoznania się z symulacjami Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

 
 
 
Przyszłość podejścia Leader

Małopolska Sieć LGD wraz z Krajową Siecią LGD aktywnie stara się aby w najbliższym okresie programowym podejście Leader jeszcze lepiej wspomagało rozwój Polski i całej Unii Europejskiej. Informację na temat tych działań będziemy na bieżąco publikować na naszej stronie internetowej.

Wszystkie dostępne informacje na temat przyszłości podejścia Leader w Polsce i w całej Europie znajdują się w specjalnym dziale naszej strony.

 

 
 
 
Projekt „Miejscowości tematyczne w Małopolsce”

Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji.

 
 
 
Ważne informacje!

Gorąco zapraszamy do zapozniania się z informacjami na temat:

 
 
 
FORUM!

Forum Małopolskiej Sieci LGD

 
 
 
Ważne dla LGD

Interpretacje MRiRW i ARMiR.
Kliknij tutaj.